Ochoz byl rozebrán a doplněn novým dřevem, opravena byla i ochozová okna. Podle plánu se uskutečnily i klempířské práce na střeše a nyní skupina horolezců v čtyřicetimetrové výšce čistí její povrch před nátěrem. Protože se uskutečnily práce nad rámec celé opravy, nebude částka 1,8 milionů korun dostačovat.