Nájemné se u bytů navýší z původních 51,59 korun na 61 korun na metr čtvereční. U bytů zvláštního určení dojde k navýšení z 20 na 24 korun.

„U bytů, kde nájemné bylo určeno na základě nabídkového řízení, bude výše zachována, pokud nebude nižší než 61 Kč,“ upozorňuje na výjimku tiskový mluvčí radnice Jan Jireš. Nájemné pak nebude navýšeno u bytů, které byly postaveny se státní dotací. Pavel Bílek ze správy nemovitostí upozorňuje, že nájemné, uzavřené na dobu určitou se mění automaticky. U nájemného na dobu neurčitou jsou lidé o změně informováni dopisem a do dvou měsíců mají možnost se k navýšení vyjádřit.

Jičín vlastní 384 bytových jednotek, z toho je 277 klasických nájemních bytů, dále 103 bytů v domech DPS a 4 byty mají status zvláštního určení.

Změna nájemného se týká rovněž nebytových prostor, které využívají sociální služby. V tomto případě dojde k navýšení na 40 Kč za metr čtvereční z původních 20 korun. Nová sazba začne platit od 1. ledna 2020.

Radnice zdůvodňuje zdražování faktem, že během osmi let, kdy se nájemné v Jičíně neměnilo, došlo k překotnému vývoji na trhu nemovitostí. Prudce rostly nejen kupní ceny, ale i nájmy.

Po srovnání sazeb v jiných městech regionu, a to i menších, se ukazuje, že ceny městského nájmu v Jičíně budou po úpravě pouze průměrné. Podle odborného posudku se soukromé nájmy u bytů 1+1 až 5+1, pohybují v rozmezí od 105 do 180 Kč za metr čtvereční.

Nájemné v městských bytech
Jičín – nyní 51,59, navýšení o 20 % na 61 korun
Nová Paka – nyní 51, 24, navýšení o pět procent na 53,80
Hořice – nájemné nyní 43,22 za metr čtvereční , o změně se jedná