V sobotu převzal zástupce města z rukou ministryně Karly Šlechtové Cenu ministryně pro místní rozvoj. Vítězem a Historickým městem roku 2014 se stal Cheb.

Z udělování cen za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací.Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se Jičín pravidelně účastní již od roku 1995 a získává tak finance na opravy historických objektů v centru města. V krajském kole soutěže Jičín letos zvítězil již posedmé a získal 100 000 Kč a pamětní list. Zároveň postoupil do kola celostátního. Nominaci na vítěze obdržela ze čtrnácti vítězů krajských kol města Cheb, Jičín a Městská část Praha 1. Titul Historické město roku 2014 a odměnu 1 milion korun nakonec převzal Cheb, Jičín spolu s Městskou částí Praha 1 obdržel jako nominovaný 100 000 Kč.

Cenu převzal z rukou ministryně Karly Šlechtové místostarosta města Petr Hamáček. „Velmi si vážím tohoto ocenění, které Jičín získal jako první město z celého Královéhradeckého kraje. Cena není výsledkem práce pouze za minulé dva roky, ale i za roky předchozí. Chtěl bych také zdůraznit, že nám bylo sděleno, že cena je motivující a v žádném případě nemáme polevovat v naší činnosti.

Také bych chtěl poděkovat odboru kultury, investiční výstavby a oddělení památkové péče za jejich úsilí, které nám umožnilo takto dobrý výsledek," uvedl místostarosta. „Domnívám se, že klíčovým faktem pro úspěch Jičína byla hlavně dlouhodobá práce na regeneraci historického jádra města," dodává Martin Mezera, který město do soutěže ve spolupráci s odborem kultury každoročně přihlašuje.   Magdaléna Doležalová