Cena hejtmana Královéhradeckého kraje je schvalována Radou Královéhradeckého kraje a uděluje se jak pro organizace veřejné sféry, tak pro soukromé podniky. Z veřejné sféry bylo letos nominováno 12 subjektů, ze soukromé sféry bylo soutěžících 15, kdy vítězem se stala firma Siemens, respektive její závod v Trutnově. Smyslem ocenění ocenit soukromé společnosti či veřejný sektor, které prosazuje regionální, sociální, ekonomickou a enviromentální odpovědnost nad rámec zákonných povinností.

Jičín má svou deklaraci společenské odpovědnosti, kterou se dobrovolně zavázalo. Týká se rozličných agend fungování města. Ve veřejných zakázkách jsou přítomny například hlediska ekologické šetrnosti, snahy o vzdělávání, využívání regionálních výrobců a dodavatelů, podpory nedostatkových profesí, používání pouze certifikovaných materiálů neobsahujících například dětskou práci nebo nelegální činnost a podobně. Společenská odpovědnost byla zapojena také do největší současné investiční akce, kterou je výstavba infrastruktury v lokalitě Kasárna. Zde například stavební firma byla zavázána, aby zorganizovala exkurze žáků základních škol na staveniště. Z hlediska společenské zodpovědnosti také bylo upraveno stravování v jičínských školních jídelnách, které se zavázaly používat primárně suroviny od regionálních výrobců. Dále, v době energetické krize město Jičín přijalo úsporná opatření, kdy například bylo sníženo vytápění v budovách městského úřadu i v jiných objektech, aby veřejná sféra šla příkladem.