Důvody prodloužení osvětlil Deníku starosta Jičína Martin Puš: „Potýkali jsme se se dvěma většími problémy, které celou akci zdržely. Jednak se zimní stadion nachází v záplavovém území a za druhé nám dvakrát byla zamítnuta žádost o dotaci,“ informoval.

Podle něj se modernizace slibovala mnoho let, než se začalo něco dít. V roce 2000 se učinily první kroky k podkladům pro územní rozhodnutí a už tenkrát se musel s Povodím Labe projednat problém záplav. „Akce se také zdržela z důvodu snahy místního oddílu hokeje, který se pokoušel sehnat finance sám. Kvůli možnosti získání dotace se jim zimní stadion dal do dlouhodobého pronájmu, ale peníze se jim bohužel získat nepodařilo,“ vysvětlil místostarosta Jičína Ladislav Brykner.

„Bylo to jedním ze slibů starosty, když měl předvolební kampaň. Ve funkci je už dlouho, ale střecha nad stadionem stále není,“ stěžuje si Pavel Hübner z Jičína stejně jako další mladí obyvatelé města.

„Když jsem nastoupil do funkce, objevily se možnosti čerpání dotací. Dva nebo tři roky jsme připravovali projekt na multifunkční stadion, poměrně moderní a kvalitní včetně celého zázemí. Ve fondu, ze kterého měla být dotace čerpána, bylo nakonec peněz mnohem méně, než se předpokládalo, takže se nám nepovedlo finance získat,“ doplnil Puš.

A tak radnice celý projekt přehodnotila a začala připravovat halu skromnější a menší, protože bylo zřejmé, že na opravu budou muset jít pouze prostředky z rozpočtu města. Celkem se jedná o 60 milionů korun.

Ač je řeč především o zastřešení, multifunkční zázemí počítá i s dalším využitím. Například v letních měsících by tu mohla být kultura a o festivalu Jičín – město pohádky další možnosti pro veřejnost. Realizovat by se tu měl i hokejbal.

„Myslím, že zastřešení mělo být už dávno hotové také kvůli významu Jičína, a tradice hokeje si to určitě zaslouží. Již brzo bude vše definitvně vyřešené a nejpozději na jaře příštího roku začneme stavět,“ dodal Puš.