„Je potřeba ho porazit. Padají z něj listy na mé auto a jednou spadne i on,“ durdil se majitel drahého vozu, s kterým parkoval vedle zámecké budovy.

Má smůlu, odborníci se dohodli, a pokud se půjdete podívat dnes do ulice Smiřických, uvidíte výsledek. Ozdoba zámecké zahrady bude zachována.

Část kořenů byla odstraněna tak, aby tento zásah nenarušil další život stromu. Kořeny byly od zdi odcloněny speciální fólií, takže nebudou prorůstat do znovu vyzdívané stavby.

Podle informací, které Deník získal při kontrolním dnu, je vyjádření statika pozitivní, to znamená, že jerlín japonský nehrozí pádem.

Jestliže památkářka Lenka Nyklová před pár dny položila otázku, zda bude zachován strom nebo zeď je odpověď již jasná. Stály spolu od 30. let minulého století a budou stát i nadále.