Ten financuje celý projekt ve výši 85 procent, pět zaplatí stát a město uhradí zbývajících deset.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky zvítězila společnost Sdružení firem Purum a Ekosystém s nejnižší cenovou nabídkou 23,5 milionu korun. Technický dozor investora za 260 tisíc korun vyhrála firma Cerebyd. Po celou dobu na projekt dohlíží zaměstnanci Státního fondu životního prostředí.
Ještě před samotným zahájením prací museli pracovníci pokácet všechny dřeviny včetně vytrhání kořenů.

Postup rekultivace
„V první etapě upravíme terén skládky, takže veškerá stavební činnost bude prováděna na vymezeném území. Následně dojde k navážení materiálu. Jediným problémem je pravděpodobné posunutí termínu, kdy má být prostranství předáno městu. Realizační firma má na stavbu podle smlouvy pět set čtyřicet dní. Záleží však na počasí," vysvětlila Magdaléna Doležalová, tisková mluvčí městského úřadu.

Poté pracovníci firmy na místo dovezou zeminu. Půdu osejí jelotravní směsí a vysadí dřeviny.

Pět let po ukončení projektu budou odborníci monitorovat podzemní a povrchové vody, což provádějí od roku 1995.

Zaměstnanci odboru investiční výstavby a údržby města také svolali jednání s občany Sedliček, aby je informovali o postupu, rozsahu předpokládaných prací a termínu realizace.


Obava místních občanů


Místní obyvatelé se obávali destrukce komunikace, inženýrských sítí a hlavně poškození svých nemovitostí. Členové radnice jim slíbili, že přístupová cesta bude nejpozději do jednoho roku po ukončení rekultivace uvedena do alespoň současného stavu. Pokud dojde k poškození domů, město se bude podílet na obnově.

„V rámci této stavby se na závěr rekultivačních prací provede i částečná rekonstrukce současné příjezdové cesty a také oprava stávající panelové komunikace vedené podél severní hranice skládky, kde se předpokládá značné porušení vlivem stavebních prací na tělese skládky," informoval vedoucí investičního odboru Jan Zachoval. Zatím není odhadnuta výše celkových nákladů na opravu vozovky. „Se psem chodím často okolo na procházky. Ten nepořádek je opravdu šílený," řekla Helena Ripplová.

Začátek problému
Za tu dobu zde bylo nashromážděno zhruba dvě stě tisíc tun odpadu, který je místy navršen do výšky dvanáct metrů. Z průzkumů vyplývá, že na skládce jsou uloženy i odpady obsahující škodlivé látky, které mohou způsobit znečištění podzemních vod. Pozitivním zjištěním je, že základ skládky se nachází několik metrů nad přirozenou úrovní hladiny podzemní vod.