Jedním z bodů posledního zasedání zastupitelstva byla ekologická zátěž - skládka Zebín. Ke schválení byla připravena dvě témata, a to vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce a posouzení dokumentace na výkon technického dozoru investora při přípravě a realizaci zakázky.

 Nejdůležitější byl výběr zhotovitele, kterého už určila hodnotící komise. Ta svoji volbu přednesla před členy zastupitelstva, aby ji schválili, protože oni jsou zadavatelé objednávky.

 Jana Mušková, vedoucí odboru životního prostředí, nám sdělila bližší informace: „Z 19 firem, které se přihlásily k výběrovému řízení, byly 4 vyřazeny pro nevyhovující podmínky. Nakonec byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou 26 milionů korun, Sdružení firem Purum a Ekosystém.”
 Ještě není nic jisté, sice je vybrána vítězná společnost, ale ostatní zájemci mohou podat do 14 dnů odvolání a tím vše změnit.

 Dále byly stanoveny podmínky pro výběr technického dozoru investora, které zpracovala společnost z Prahy Direkta Group.
 Předpoklady pro zařazení do výběrového řízení jsou následující:

Zkušenosti s vedením mnohamilionové zakázky a rekultivací skládky, dále technické a ekonomické předpoklady.

Jan Hamáček zareagoval a zajímalo ho: „Proč nemůže být zkušenost s vedením renovace pouze 25 milionů korun, když jsme vybrali zhotovitele, který ji provede za 23 milionů korun?”

„Tahle částka už byla schválena firmou Directa, ale zastupitelstvo ji může změnit pokud bude chtít,” řekla Jana Mušková.
Zastupitelé se dohodli a snížili nároky na zkušenosti se zakázkami finančně většího rozsahu v souvislosti právě s vysoutěženou cenou.

Po zaslání všech žádostí se sejde hodnotící komise pro schválení vhodných uchazečů. Jak dopadne výběrové řízení, je zatím ve hvězdách.
Zakázka je z 90ti procent finančně dotována Státním fondem životního prostředí, který na ní samozřejmě po celou dobu dohlíží a kontroluje, deset procent hradí město.

Jičín požádal o prodloužení termínu pro dotační řízení na odstranění skládky.

„Na státní fond jsme poslali žádost o prodloužení lhůty, která měla skončit 5. listopadu. Zatím neposlali zpět žádnou odezvu, ale já osobně doufám, že vše bude v pořádku, a lhůtu nám prodlouží,”uvedla deníku Jana Mušková.