Akce se zúčastnilo přes 250 návštěvníků z řad zdravotních sester, fyzioterapeutů, laborantů a dalších.

Hlavními tématy byly základní neodkladná resuscitace, systém ochrany před domácím násilím, příprava pacienta na RTG vyšetření, asistence sestry u elektrické kardioverze a jiná. Činnost ukončil svojí přednáškou na téma Hysterie včera a dnes známý psychiatr Radkin Honzák. Na konci sympozia obdrželi všichni posluchači certifikát o účasti.

 Po skončení konference jsme se zeptali přítomných sestřiček, jak byly s akcí spokojené.

 Karolína Lvová nám řekla: „Nejvíce se mi líbila poslední přednáška psychiatra Honzáka, která mě opravdu rozesmála. Předchozí témata mi nic nedala.”
 Janu Novou nadchla přednáška o neodkladné resuscitaci a téma Radkina Honzáka Hysterie včera a dnes. „Jsem ráda, že jsem se akce zúčastnila, i když to bylo na úkor volna.”

 Organizátorky Jany Kučerové jsme se zeptali, jak je spokojená s průběhem:

„Konference je určená pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat a získat potřebné kredity pro svoji práci. Setkání pořádáme už jen jednou za rok. Za prvé o ně není takový zájem a hlavně jsou i finančně náročná. S průběhem dnešního dne jsem spokojená. Všechny příspěvky byly obsahově kvalitně připravené i přednesené.

Ráda bych za ně poděkovala všem přednášejícím. Z nabídky programu bych chtěla poukázat na přednášku zaměřenou na systém ochrany před domácím násilím. I když pacienti o tomto problému nemluví, obvykle na nich poznáme, že něco není v pořádku. V tu chvíli se jim snažíme pomoci, ať už přes sociální pracovnici, psychologa až po nabídnutí kontaktu na Intervenční centrum. Případně vše řešíme ve spolupráci s Policií České republiky.”