O schválení podobné vyhlášky se pokoušely mnohé obce v republice, ale narážely na právní výklad, který podobná restriktivní nařízení neumožňoval. Až teprve nový názor Ústavního soudu vše změnil a vyhláška v podobě, jakou si zastupitelé představovali, mohla být schválena. Deník o přípravě dokumentu informoval již 26. srpna, kdy městská rada doporučila zastupitelstvu pro vyhlášku zvednout ruku.

„Jde o nutný krok, aby si lidé zakódovali, že něco mohou a něco ne,“ uvedl místostarosta Ladislav Brykner, který se nejvíce zasloužil o vypracování závažného dokumentu. A on to byl, kdo také zdůvodňoval vyhlášku slovy: „Nejde nám o nic víc a o nic méně než o zlepšení podmínek života občanů, o estetiku, čistotu a kulturnost města.“

S tím lze jistě jen souhlasit, ale ozývají se hlasy, že restrikce nic nezmůže, zvláště když není mnoho těch, kteří by na pořádek měli dohlížet.

„Slušní lidé s tím nebudou mít žádný problém, ty ostatní žádný papír nepředělá. Já pro vyhlášku jsem,“ uvedl starší občan na náš dotaz, zda souhlasí s omezeními, která zastupitelé schválili. Jistěže lze souhlasit s tím, aby se neodhazovaly nedopalky cigaret, žvýkačky, aby nebyl na vymezených místech popíjen alkohol, nebo v neděli nerušila klid sousedova cirkulárka. Mělo by být samozřejmostí dodržovat nepsaná pravidla slušného chování, ale to bude možné, jak říkají někteří odborníci, až za dvě nebo tři generace.

Teď má městská policie oporu ve vyhlášce. Její dodržování bude podle místostarosty řešit individuálně a pochopitelně budou fungovat výjimky v případě předzahrádek, grilovacích party na sídlištích či akcí typu pohádkového festivalu. Obecně závazná vyhláška byla schválena 14 hlasy, tři zastupitelé se zdrželi hlasování.