Na jeho místo postupuje Miloš Starý, který je znám svými kulturu podporujícími aktivitami.