Radnice bude letos úřadovat s příjmem ve výši 356 milionů korun, v částce je zahrnut i zůstatek z minulého roku ve výši 57,5 milionů korun.

Největší příjmovou položku tvoří daně, a to 185 milionů. Vedení města tento rok neplánuje podat žádost o nový úvěr.

 Výdaje ve výši 356 milionů jsou ve finančním plánu vyrovnané s příjmy. Například na školství letos putuje částka ve výši 49 milionů korun, na kulturu 25 milionů a na sport 30 milionů.


Investice


Na investice je vyčleněno zhruba 120 milionů korun. Mezi nejnákladnější akce patří rekultivace skládky Zebín (2,4 milionu, zbytek bude zaplacen z dotace ze Státního fondu životního prostředí, opravy silnic v ulicích Bolzanova, Křídlova a Smetanova (7 milionů), dokončení přístavby šaten a sociálního zařízení na II. základní škole na Husově ulici (18 milionů) a nástavba jedné třídy v Mateřské škole J.Š. Kubína (zhruba 5 milionů).

Zhruba 17 milionů putuje na uhrazení úvěrů. Například letošní splátka zimního stadionu je deset milionů.


Úspory
Mimoto se Jičín snažil nalézt položky, které se dají z rozpočtu vyškrtnout, a tím uspořit. Podle Tomáše Frýby je v letošním roce zbytečné zahájit například rekonstrukci budovy Arisu za sedm milionů. Šetřit bude muset i městský úřad, protože rozpočet klesne o čtyři miliony korun. Podle tajemníka Petera Bareše se úřad nevyhne propouštění pracovníků.

Tomáš Frýba na středečním zasedání navrhl: „Na celé prázdniny chystáme v Jičíně od čtvrtka do neděle prodloužené víkendy spojené s různými akcemi například v lodžii. Byl bych rád, kdyby plán prošel a granty na podporu cestovního ruchu byly navýšeny z původních sto tisíc na dvě stě tisíc korun. Místo toho bychom snížili granty na spolupráci s partnerskými městy z původních sto na padesát tisíc.“

Zastupitelé tento návrh přijali, mimoto schválili ještě jednu změnu, a to navýšení Grantu na sportovní aktivity mládeže o sto tisíc korun.

 V minulém roce činila jak příjmová, tak výdajová složka rozpočtu zhruba 454 milionů korun.