Asi by nebylo třeba vyhlášek upravujících naše chování na veřejnosti, kdyby mezi námi nebyli lidé, kteří zapomínají, že zde nejsou sami, že žijí ve společenství s ostatními. Vyhláška o veřejném pořádku nepřináší žádné světoborné zákazy. Deník její plné znění nezískal, protože jak uvedl tajemník městského úřadu Jičín Peter Bareš, bude ještě zastupiteli diskutována a upravována tak, aby mohla být na veřejném zasedání 8. září v Porotním sále schválena.

Každopádně přináší například zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ale i definici nočního klidu. „Nejde nám o nic víc a o nic méně než o zlepšení podmínek života občanů, o estetiku, čistotu a kulturnost města,“ uvedl místostarosta Ladislav Brykner. Podle odborníků, kteří dokument posuzovali, takovou vyhlášku má právo zastupitelstvo přijmout za podmínky, že není duplicitní k otázkám upravených již zákony. „Co v nich není, může být ve vyhlášce,“ upřesnil místostarosta.

Přijetí umožní řešit mnohé problémy v rámci přestupkového řízení s blokovou pokutou tisíc korun. „Nikdo nemusí mít obavy, že například turista si koupí v samoobsluze pivo a cestou po náměstí ho vypije a bude pokutován. To je nesmysl. Strážníci tyto věci budou řešit s rozumem a striktně individuálně. Něco jiného je, když si někdo sedne na lavičku u dětského hřiště a bude do sebe ládovat jedno za druhým,“ sdělil Brykner, který má „pod palcem“ i městské strážníky.

Změny nastanou i ohledně různých pracantů, kteří právě o víkendech pouští své cirkulárky a pneumatická kladiva. I tady vyhláška počítá se zabezpečením nutného klidu.

Obsáhle řeší odpad, spadané plody, plakáty, trávu, nedopalky cigaret, ale i koupání psů a jiných zvířat v kašnách a podobně. Jak jsme již uvedli v úvodu, nemusela by být, kdyby lidé v sobě měli minimální slušnost a uvědomovali si, že nejsou ve městě sami. Zatím tomu tak není a proto dostanou zastupitelé připravený dokument k diskuzi a následnému schválení.