Řada neúspěšných jednání o smlouvě o festivalu Jičín – město pohádky (JMP) mezi radou města a nadačním fondem spíše připomínala jiný žánr než pohádkový, rozhodně se více podobal nekončícímu dramatu.

 Jenže festival začne již za necelé tři měsíce a smlouva stále neležela na stole, až do středečního zasedání zastupitelů, kteří vzali záležitost do svých rukou.

 Jiří Vitvar a Petr Hamáček (oba Sdružení pro Jičín) upravili starou verzi smlouvy o partnerství, která je volnější než smlouva o spolupořadatelství. Tu prosazoval například starosta Martin Puš, podle ní by město Jičín a Nadační fond JMP stály vedle sebe zhruba na stejné úrovni.

Smlouva o partnerství hovoří víceméně pouze o tom, že město nadačnímu fondu poskytne potřebné prostory, aby mohl festival zorganizovat a uskutečnit, a to po dobu jednoho roku, město tedy do festivalu nebude tolik zasahovat, ale jak okomentovala Alena Jirovcová (Volba pro město), taky s ním nebude mít žádnou velkou starost, a přesto udělá Jičínu velkou propagaci.

,,V předložené smlouvě o partnerství jsem neshledal žádné právní nedostatky. Je podle mého názoru nejlepším řešením, protože se festival již blíží. Když se spolupráce osvědčí, můžeme případně jednat o užších vztazích,“ vyjádřil se místostarosta Daniel Novotný.

Martin Puš, zastánce bližší spolupráce uvedl, že v minulých letech festival začal být plusový až po zapojení města. Upozornil také na zprávu z jednání kulturní komise, kde se většina přítomných shodla na tom, že kvalita JMP se rok od roku snižuje.

Proti tomu se ostře ohradili samotní organizátoři z nadačního fondu s tím, že mnoho členů kulturní komise se přímo na organizaci festivalu podílelo. Naopak uvedli přítomným klady festivalu a představili nové projekty.

I když byla diskuze o „pohádce“ na zasedání zastupitelů dlouhá, podařilo se nakonec tuto verzi smlouvy o partnerství odsouhlasit, podpořilo ji 17 zastupitelů, tři (všichni ODS) se zdrželi.