Před rokem se na podzim uskutečnily komunální volby, které na mnohé radnice vnesly pořádný průvan. Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme radní všech deseti měst regionu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich funkce.

 Dnes odpovídá jičínská radní Jaroslava Komárková. !

 1. Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?
 Narovnat spravedlivější rozdělování financí mezi základními a mateřskými školami. Přesvědčit radu města i zastupitelstvo o potřebě vystavět novou mateřskou školu v lokalitě Větrova. V oblasti školství uskutečnit společné setkání pracovníků všech typů škol a školských zařízení i jídelen s oceněním jednotlivců z každé školy či zařízení na základě doporučení ředitelů škol a zařízení. Řadu věcí pak budu řešit postupně.

 2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?
 V komunikaci mezi jednotlivými politickými subjekty napříč zastupitelstvem a nedostatek důvěry.

 3. Co je Vaší osobní prioritou?
 Slušné a rovné jednání, zdraví mé a mých nejbližších, být dobrou mámou, manželkou i spolupracovnicí.

 4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?
 Jak kdy, jak s kým a podle situace - někdy nahoře, někdy dole.

Datum narození: 1963
Současné zaměstnání: ředitelka ZUŠ J. B. Foerstra Jičín
Politická strana: ČSSD
Zájmy: rodina, ZUŠka , hudba, cestování po ČR
Rodina: manžel a dva synové

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?
 Pracovat pro město Jičín na základě zdravého rozumu ve prospěch obyvatel v mezích svých možností a schopností (a to fakt není fráze).