Práce mají vypuknout příští rok na jaře, hotovo má být v závěru roku 2021. Ředitel školy Roman Mareš už plánuje, jak zajistí provoz instituce, ve které se vzdělává 588 žáků.

Málo místa

„Naše škola trpí nedostatkem prostor, takže bylo velkým štěstím, že jsme subvenci získali,“ kvituje Roman Mareš úspěch radnice, která o dotaci žádala už v roce 2017, ale neúspěšně. Stavba nad školní jídelnou, kde vzniknou tři učebny, dvě odborné jazykové a jedna přírodovědná badatelna s kabinetem, si vyžádá uzavření části školy včetně jídelny. Bourací práce mají začít v dubnu příštího roku. Projekt zahrnuje také vybavení nových učeben, toalety a bezbariérový výtah. Součástí plánu je také modernizace učeben fyziky a chemie ve staré budově. Peníze jsou určeny rovněž na stavbu chodníků ve školní zahradě a úpravu školního dvora.

Stěhování

Modernizace si vyžádá vyklizení části budovy, takže škola musí vystěhovat pět tříd. Školáci budou docházet na výuku do náhradních prostor. Využity budou zřejmě učebny K-klubu a také zámecké prostory na Valdštejnově náměstí.

Od dubna do září nebude v provozu školní jídelna, takže ředitelství musí oslovit okolní školy, zda přiberou nové strávníky. „Musíme řešit i dodávku materiálu, dočasně přestěhovat šatny, ale to budeme ladit až s dodavatelem zakázky,“ jmenuje Roman Mareš další komplikace. Škola po této modernizaci bude čekat na další finanční injekci. Potřebuje novou fasádu včetně výměny oken a vylepšení dosluhujícího areálu školní družiny za školičkou.

Historie školy

Na konci 19. století byla budova vystavěna pro účely C. K. Učitelského ústavu (roku 1886). Ve školní lavici zde usedal i budoucí spisovatel Karel Václav Rais.