„Včera jsme odeslali oficiální dopis na Ministerstvo dopravy České republiky, abychom se dozvěděli, jak se bude situace vyvíjet dál. Nevíme, zda vůbec očekávat, že budou chybějící data do systému někdy doplněna," informoval o dění v Jičíně Martin Duczynski. Pokud do 30 dnů nepřijde odpověď, znamená to prý, že se data v registru již neobjeví. „Výdej pořadových lístků jsme včera ukončili po 7. hodině. To se dřív stávalo jen výjimečně," dodává Martin Duczynski.

Se systémem nejsou spokojeni ani v Hořicích. „Říkali, že nový registr bude pro úředníky jednodušší, ale není tomu tak," stěžuje si vedoucí odboru dopravy Luboš Luštický.⋌(sar)