Sankce vznikla tím, že firma nestihla práce v termínu. Oprava střechy Aqua centra probíhala v roce 2017. Podle smlouvy měla být zakázka hotova do 10. listopadu, protáhla se však do 20. prosince. Na zdržení v délce 40 dnů se pak vztahovalo smluvní penále 3000 korun za každý započatý den. Radní proto v lednu 2018 rozhodli o vymáhání.

Zástupci společnosti reagovali dopisem, v němž uvedli, že pokuta je podle jejich názoru nepřiměřená a že odporuje dobrým mravům. „Je třeba dodat, že se zněním smlouvy, kde je penalizace za nedodržení ujednání jasně definována, obě strany souhlasily,“ uvádí tiskový mluvčí radnice Jan Jireš. Město Jičín na začátku roku 2018 oslovilo advokátní kancelář sídlící v regionu firmy H2O Izol. Bylo žalováno, byl vydán platební příkaz, proti němuž byl podán odpor, a uskutečnilo se soudní jednání. Právní zástupce zhotovitele navrhl smír ve formě částky 80 tisíc korun, což právní zástupce města odmítl. Řízení tak bude pokračovat. „Radnice rovněž neakceptuje nabídku smíru ve smyslu snížení pokuty, odpouštění úroků a podobně,“ dodává Jireš.