Soutěže se zúčastnilo celkem devět měst, z našeho okresu Jičín, Kopidlno a Miletín. Ze čtrnácti obcí bojovala o titul za Jičínsko pouze Ostroměř.

Cílem soutěže, vyhlášené sdružením Zlatý erb, je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

Výsledky krajského kola Královéhradeckého kraje byly vyhlášeny při slavnostním ceremoniálu v úterý za účasti hejtmana Lubomíra France. Předávání ocenění se zúčastnili starosta Jičína Martin Puš a informatik, inženýr Petr Bruner.

Starosta Puš včera do své kanceláře pozval informatiky, kteří mají webové stránky města na starosti – Petra Brunera, Martina Janoucha, Stanislava Živoru, Tomáše Knapa a Boba Švihu. Dále inženýra Pavla Šolce, který vytvořil a spravuje geografický informační systém.

Martin Puš uvedl: „Jde o významné ocenění a za vaši práci vám děkuji. Ve městě je řada kritiků, kteří poukazují na to, že nezveřejňujeme všechny informace, stránky jsou pro ně nepřehledné a služby nejsou ideální. Z hodnocení v soutěži ale vyplývá, že naše služby občanům jsou kvalitní. Uvidíme, jak dopadneme v celostátním měřítku.“ Vedle poděkování předal vítězům i hodnotné dary, mezi nimi i šek na 25 tisíc korun.

K hodnocení stránek se za informatiky vyjádřil Petr Bruner. Přiznal, že všichni byli oceněním mile překvapeni. Velký podíl na úspěšnosti přičítá mapovému serveru, který je přínosný občanům i firmám.

Prozradil, že s kolegy uvažují o nové podobě webových stránek. „Přemýšlíme o řešení, které by bylo hezké, funkční a splňovalo normy, které jsou na městské weby kladeny. Není ale možné vymyslet si libovolnou navigaci, nelze použít moderní animace, vyhláška nám všechno na úkor atraktivnosti zakazuje.“

Petr Bruner dále uvedl, že na webových stránkách města je i spousta informací o různých spolcích, které však s městem nekomunikují, a zprávy pak nejsou aktuální. Proto by uvítal z jejich strany větší informovanost.“

Autor mapového serveru (adresa http.gis.mujicin.cz) Pavel Šolc objasnil, že geografický informační systém zobrazuje katastrální mapy, data územní identifikace, letecké snímky ad. Je propojen s databází katastrálního úřadu a je možné zde například přímo zjišťovat vlastníky parcel. Z geografického informačního systému lze tisknout i dokumenty.