Přítomné přivítala místostarostka Alena Stillerová, která předala slovo starostovi města Janu Malému. Ve svém proslovu připomněl okolnosti vzniku války, zejména nepředvídaný vzestup nacismu v Německu a fašismu v Itálii. Shrnul také průběh války, když se o porážku Německa a jeho satelitů zasadily sovětská vojska a západní spojenci. Připomněl rovněž, že nacistické Německo se poprvé vzdalo 7. května 1945 v Remeši, a to americkým důstojníkům, nicméně tento akt nebyl přijat Josefem Stalinem. Kapitulace byla proto vyhlášena ještě jednou o den později.

U pomníku nedaleko Popovic, jenž připomíná kapitána Šimka, krátce promluvil i Vladimír Ulrych, člen místního osadního výboru. Shrnul, jak moc zbytečná a tragická byla Šimkova smrt, neboť byl nacisty zastřelen technicky již v době míru. Jako by jeho smrt symbolizovala, že éra války nekončí podpisem papíru, ale až tehdy, kdy se s ní dokážeme vyrovnat. Ačkoliv v příštím roce uplyne 80 let od konce druhé světové války, její strašlivý odkaz zůstává v mysli mnoha lidí. Tento odkaz by měl být varováním, aby se lidstvo do podobného tragického omylu dějin znovu nepouštělo.