Na začátku vzpomněl předseda Alois Dejl na zesnuvší členy organizace minutou ticha. Poté přivítal nové členy a ostatní účastníky. Bohužel se nedostavil žádný host, i když byli pozváni. Po těchto organizačních záležitostech seznámil přítomné s činností za rok 2009: „Jako každým rokem se naši členové zúčastňují rekondičních pobytů, jak v kempu v Milovicích, tak atraktivního osmidenního pobytu v termálních lázních ve Velkém Mederu.“

Z výroční zprávy organizace se přítomní dozvěděli o kulturní činnosti (zájezdech ZO spojených s přátelským posezením za r. 2009) přednesených A. Dejlem:

„Rád bych vás přivítal na naší výroční členské schůzi ZO Jičín za rok 2009. Jak sami jistě víte, naše činnost Svazu tělesně postižených není jednoduchá. Rád bych vás seznámil s naší kulturní činností, a to zájezdy v loňském roce. Prvním naším výletem byl zájezd do německé Žitavy s prohlídkou kostela sv. Kříže, kde je v jeho prostorách umístěn nejcennější exponát městského muzea v Žitavě – velké žitavské postní plátno z r. 1472 s českým výkladem. Poté měla následovat cesta do Oybinu, ale kvůli neočekávanému problému jsme museli tuto akci vynechat a následovala cesta do unikátní vesničky Kryštofovo údolí. Návštěvu tohoto místa vřele doporučujeme. Závěr tohoto zájezdu skončil ve svijanské restauraci. Bez závad.

Druhá naše akce byla návštěva muzea kouzel a železničního muzea – obojí v Jaroměři a poté pevnosti v Josefově a Dobrošově. Bez závad. Výborná kuchyň v Choustníkově Hradišti.

Třetí naše akce byla návštěva Mělníku s vyhlídkou na soutok Labe s Vltavou, dále městské studny, rozhledny na Vrátenské hoře s nádhernou vyhlídkou na Kokořínsko, Bezděz a Housku. Poté návštěva hospůdky U nás v Nosálově. Po dobrém obědě jsme navštívili hrad Housku. To bylo z naší činnosti za rok 2009.

Rád bych vás seznámil i s plánovanou činností na rok 2010:

Zájezdy v roce 2010

1) 28. 5. 2010 – pátek: Prohlídka národního divadla Praha – Průhonice park – pivovar Velké Popovice – Zámek Štiřín – pohoštění, dále Mirošovice, Mnichovice
2) 26. 6. 2010 sobota: Žitava, (Německo) - lázně a hrad Oybin (Německo) – Jiřetín pod jedlovou, Křížová cesta – Sloup v Čechách, skalní hrad na 33 m vysoké pískovcové skále –- Klášter, Hradiště
3) 17. 7. 2010 – sobota: Hrádek u Nechanic – Obří akvárium v Hradci Králové – Kuks – pohoštění Choustníkovo Hradiště
4) 17. 9. 2010 – pátek: Doksany, ženský premonstrátský klášter – Terezín památník – Libochovice renesanční zámek - pohoštění.“
Poté byla otevřena diskuse. V té byli přítomní upozorněni na zneužívání značek vozíčkářů, kdy si značky ZTP či ZTP/P půjčují lidé, kteří k tomu nemají oprávnění.

Dále projevili členové zájem o přátelské posezení. Toto bude akceptováno a proběhne koncem měsíce září.

Tradičně byli členové seznámeni s usnesením z výroční schůze. Poté byla otevřena zábava s hudbou Sváti Bajera, na závěr bylo všem poděkováno za účast na všech zájezdech. ⋌ Alois Dejl