Musí obsahovat umístění stavby, návrh dopravní a technické infrastruktury a stanovit podmínky pro zástavbu v dané lokalitě včetně návrhu regulace. Lokalita se nachází v severovýchodní části města nedaleko centra, mezi obytnou vilovou čtvrtí z dvacátých let let dvacátého století zvanou Čeřovka a čtyřřadou lipovou alejí spojující centrum města s letohrádkem Lodžie.

Území má rozlohu přibližně osmi hektarů. Město chce pomocí soutěže nalézt nejvhodnější řešení pro rozvoj dané oblasti a návrh využít pro zpracování územní studie. Ta bude počítat s budoucími investicemi města do infrastruktury max. do výše 30 milionů. Po vybudování infrastruktury bude lokalita nabídnuta soukromým investorům. ⋌(md)