Nejvíce peněz je určeno na rekonstrukci střechy, krovů a vnitrobloku na rohu Palackého ulice č. p. 73. Uznatelné náklady na tuto akci jsou 3,8 milionu, státní dotace je 1, 8 mil. korun. Jedná se o historický dům ze 17. století na rohu Palackého ulice a Valdštejnova náměstí. Město zde pronajímá bytové i nebytové prostory. Program regenerace také podpoří rekonstrukci odvětrávacího systému v Jezuitské koleji, ke které muselo město přistoupit, pokud chce pokračovat v oživení této historické památky. Náklady jsou téměř dva miliony, z dotace lze čerpat půl milionu. Oba památkové objekty jsou majetkem města.

Peníze z Programu regenerace mohou využít i vlastníci soukromých nemovitostí v památkové rezervaci nebo zóně. O podporu zažádal majitel domu na Valdštejnově náměstí č. p. 94, který chce obnovit fasádu. Podporu 180 tisíc získá ze státního rozpočtu a 40 tisíc od města. Další vlastník plánuje obnovu střechy dvorního křídla v domě na náměstí Svobody, č. p. 14. Zde je možnost dotační podpory 60 tisíc a 17 tisíc od města. Tyto dvě akce musí projít schválením jičínského zastupitelstva, které zasedá 20. března.