Město na rekonstrukci vnitřních prostor požádalo o dotaci od IROP ve výši téměř 18 milionů. Dále má přiznáno 4,4 milionu ze státního fondu životního prostředí. Celkově by měl Jičín dosáhnout na dvaadvacet dotačních milionů.

Jak nám potvrdil Jakub Šmíd z investičního oddělení, budovu nejdříve čeká demolice pláště i demontáž veškerých rozvodů. Zbude jen ocelový skelet. Nově získá objekt moderní interiéry, bezbariérový vstup i výtah. Ordinace lékařů jsou téměř vystěhovány, v přízemí zůstane zachována pouze kancelář Bus Line.

Úspěch hořického soukromého gymnázia
Soukromé Hořické gymnázium na stránkách Forbesu

Nový objekt se stane sídlem sociálních a poradenských služeb, konkrétně zde najde zázemí Péče o duševní zdraví, Tyflocentrum, Občanské poradenského středisko a Oblastní charita Jičín. Do ulice 17. listopadu se přestěhuje i Pedagogicko – psychologické centrum. To je příspěvkovou organizací kraje, který bude městu hradit roční nájem půl milionu korun. Kraj si pronajme celé třetí a část druhého patra na dobu deseti let.

MINULOST OBJEKTU

Jičínská radnice koupila objekt v roce 2007 od VZP za 15,5 milionu. Kupní cena je již uhrazena prostřednictvím nájmu. Budova bývalého OV KSČ je jedním z posledních velkých objektů, který má původní skleněnou fasádu. Pro tento systém se vžil název „boletické panely“. Tehdy šlo o odlišný architektonický přístup k šedi sídlištní výstavby. V době největšího rozšíření v druhé polovině 70. let nikdo příliš neřešil tepelné mosty, těsnost a skladbu použitých materiálů.