Co zde bydlíme, není to poprvé, kdy k této situaci došlo. Technické služby nám pomohly v pondělí a v pátek minulý týden. V sobotu dopoledne městská policie monitorovala situaci a zavolala hasiče.

Velmi si vážím pomoci všech, kteří nám pomohli odčerpat vodu. Z domu jsme se dostávali jenom autem, kolemjdoucí potřebovali vysoké boty. MÚ řešil situaci v minulosti navezením hlíny na ochranný val. Bohužel při zimních záplavách, zamrznutí hlíny a velkém množství sněhu nepostačuje.

Hasiči byli den před námi ve Vitiněvsi, od nás jeli ještě do Libuně. Taky na vodu. Smekám před nimi, že takto všem opravdu pomáhají. ⋌Miroslava Šimková