Na bližší informace jsme se zeptali Ladislava Bryknera, projektového manažera: „Město získalo částečnou dotaci na vegetační úpravy ze Státního fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 890 tisíc korun, zbytek hradí Jičín. Celkové náklady jsou 1 186 866 korun. Za tyto prostředky budou vysázeny stromy, keře, pořízeny záhony s trvalkami a založeny nové trávníky. Celou výsadbu realizuje firma Obora – okrasné a ovocné školky Valdice, která vyhrála výběrové řízení.“

L. Brykner nás dále informoval o druhé části projektu, a to vybudování silnic a chodníků: „Základy systému komunikací - chodníky, parkovací stání, vjezdy do garáží a veřejné osvětlení financuje Jičín ze svých prostředků částkou 2,7 milionu korun. Součástí projektu je také zpevnění ploch a nový mobiliář. Zakázku získala společnost Strabag .“

Prostor vnitrobloku je členěn na dvě části - severní a jižní, které propojuje oválná okružní cesta. Řady pak tvoří dvouřadé stromořadí, v jehož centru vznikají volné travnaté vegetace.

V částech vymezených oválem a přímou cestou, spojující ulice Butovskou a Pod Koželuhy, je umístěno dětské hřiště a odpočívadlo s atypickými lavicemi. V čele obytných domů naleznete několik parkovacích míst a nájezdů do garáží.