Zastupitelstvo města na doporučení Rady města Jičína schválilo nepeněžitý vklad do Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín a.s (VOS a.s.). Vodárenská společnost, jejímiž akcionáři jsou výhradně obce a města na Jičínsku, tak získá do vlastnictví majetek a výměnou upíše městu Jičín kmenové akcie.

Předmětem vkladu je majetek v hodnotě 17 419 100 Kč. Hodnota je stanovena posudkem od soudního znalce. Převáděný majetek čítá vodovodní a kanalizační řad na území města Jičína – v katastrálních územích Jičín, Popovice u Jičína a Robousy. Městu Jičín bude upsáno 10 123 kusů akcií VOS a.s. Podpisem smlouvy a dalších dokumentů byl zastupitelstvem pověřen místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

VOS Jičín a.s. je na Jičínsku jedinou společností, která dodává pitnou vodu. Spravuje také kanalizace a navrací svými technologiemi ošetřenou a vyčištěnou odpadní vodu zpět do ekosystému. Vznik společnosti sahá k 1. lednu 1994, kdy se akcionáři staly jednotlivé obce na Jičínsku. Město Jičín coby největší sídlo v regionu je největším akcionářem, dalšími významnými akcionáři jsou Hořice v Podkrkonoší a Nová Paka, dále například Lázně Bělohrad, Sobotka, Kopidlno či Valdice.