Zastupitele Vitvara jsme oslovili, abychom mu mohli položit několik otázek týkajících se jeho odchodu z funkce a nástupu do nového zaměstnání.

Proč jste se rozhodl odejít z jičínského zastupitelstva a rozhodl se přijmout post v Hradci Králové?

Není to tak, že bych chtěl primárně odejít z městského zastupitelstva, ale protože jsem uspěl ve výběrovém řízení na post vedoucího odboru sociálních věcí krajského úřadu a tato funkce je ze zákona neslučitelná s členstvím v zastupitelstvu města.

Co očekáváte od nového místa, a co byste chtěl všechno dokázat?
Ze stávající funkce odcházím po pěti letech s tím, že už nevidím na svém dlouhodobém pracovišti výraznou perspektivu pro svůj další rozvoj. V sociální oblasti jsem působil na různých postech cca 15 let a musím se přiznat, že si zde budu připadat užitečnější.

Jak budete vzpomínat na Váš post zastupitele, a jak dlouho jste byl v této funkci?
V zastupitelstvu města Jičína jsem působil 9 let a budu vzpomínat v dobrém i méně dobrém. V dobrém rozhodně na vše pozitivní, co se nám jako zastupitelům podařilo prosadit pro rozvoj našeho města. S určitou trpkostí budu vzpomínat na množství osobních urážek, které si museli vyslechnout často ti, kteří projevili svůj vlastní názor.

Od kdy přecházíte na nové místo?
Na nové místo nastupuji od 1.listopadu.

Kdo bude Váším nástupcem?
Toto rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele územního pracoviště v Hradci Králové.
V pondělí bude na zasedání zastupitelstva v Porotním sále v Jičíně zvolen nástupce Jiřího Vitvara.

Pavla Škaloudová