Největší poptávka byla po sadbě zeleniny a květin. Stánkaři dodržovali daná pravidla, každý měl informační leták o chování v době karanténě a k dispozici dezinfekci.