Nejvýstižnější slova o svobodě, demokracii zazněla z úst Radovana Lukavského, který citoval T. G. Masaryka. Na pódiu pak lidé uvítali senátora Tomáše Czernina, který četl s dojetím sms zprávu své dcery. Vědoma si svobody, která se jí dostává v porovnání s tím, jak nesvobodně žil její otec. Vladimír Mikan vzpomenul, jako to všechno proběhlo v roce 1989 v Jičíně, dvacet let Jičínského apelu připomněl Jiří Vitvar a farář Josef Kordík vzpomínal coby disident.

Sváteční navečer prolnul písničkami Tomáš Dvořák. A nakonec se zablýsklo i nad Tatrami.