V kupní smlouvě se nový majitel zavázal otevřít restauraci do dvou let od podpisu dokumentu. Dnes je jasné, že tento termín nesplní. Pro tento případ byla smlouvou stanovena pokuta ve výši sto tisíc korun za každý i započatý rok prodlení.

„Společnost Hotel Start Jičín městu oznámila, že není schopna termín dodržet a žádá o jeho prodloužení z dvou na čtyři roky," uvádí místostarosta Petr Hamáček. Potvrzuje nám to i jeden z majitelů hotelu Jan Ent.
„Požádali jsme město o prodloužení termínu o dva roky, pan Hamáček nám dokonce nabídl tři roky. Důvodů, proč jsme nedokázali záměr splnit, je několik. Jednak krádež rozvodů ústředního topení, čímž bylo nemožné provádět stavební práce v zimním období, technický stav budovy byl horší, než jsme při koupi předpokládali, zejména je špatné rozdělení hotelu od bazénu," říká Jan Ent.

Problém dotací
Závažným problémem se ukázalo i financování. Přestavba měla být z části hrazena z dotací prostřednictvím Czechinvestu, ale ty se zatím nepodařilo získat, a tím se ztížilo naplnění podnikatelského plánu.
„Společně s Tomášem Frýbou jsme jednali se zástupci společnosti Hotel Start,rozhodnutí zatím nepadlo," sdělil Petr Hamáček.

Radní Luděk Havel dodává, že město pokutu jako takovou nebude promíjet, nyní jen odsune její platbu, a spíš chce investora motivovat, aby projekt uskutečnil a od záměru neodstoupil.

Záměr má budoucnost
„Tuto otázku jsme také řešili, Jan Ent potvrdil, že bude v záměru pokračovat. My jsme ochotni pokutu odložit na nějakou dobu, a pokud za dva roky majitelé restauraci neotevřou, budeme ji chtít uhradit v plné výši," dodává Petr Hamáček.

Jan Ent souhlasí. „Ano, v příštím roce hodláme využít možnosti čerpat dotace z cestovního ruchu. Nabízí se nám ale i další varianta. Hlásí se nám noví investoři. Vše musíme zvážit. V každém případě bychom chtěli restauraci i hotel zprovoznit současně."

Dostáváme se zpět k otázce krádeže v hotelu Start, ke které došlo v době před koupí objektu. „Město nemělo hotel pojištěn a nám vznikla škoda ve výši 400 tisíc korun. Dodnes není tato záležitost dořešena," tvrdí Jan Ent.

Nicméně hotel vypadá se zabarikádovanými okny nevábně a veřejnost spekuluje o tom, že v budově se nic neděje. Okna jsou ale zabezpečena kvůli zlodějům, práce v interiéru budou pokračovat v zimním období. Odsunutí platby pokuty a tím i prodloužení smlouvy musí do 9. listopadu projednat zastupitelstvo.