Mezi nejvýraznější změny v plánu patří záměr výstavby plochy pro volnočasové aktivity mezi Čeřovkou a Zebínem v rozloze okolo 80 hektarů, zastavění vrchu Čeřov nebo rozšíření skládky Libec.

Zastupitelé se měli vyjádřit k téměř dvousetstránkovému zpracování připomínek a námitek, které vzešly z veřejného projednávání dne 20. září.
Ve středu ho v Porotním sále ještě zkráceně představil veřejnosti Ondřej Bodlák z odboru územního plánování a rozvoje města. Lidé v sále ale vystoupili s tím, že by bylo přínosnější, kdyby složka byla zveřejněna na internetu, aby si ji i oni mohli před tím prostudovat, a hlavně zjistit, zda jejich návrhy byly zapracovány.

,,Je to interní věc připravená pouze pro zastupitelstvo,“ zakončil debaty Radek Koliáš ze stejného odboru.

Diskuze o územním plánu měla celkem jasný scénář. Zastupitel Jiří Vitvar od začátku tvrdil, že by rozhodování o územním plánu mělo přejít na nově zvolené zastupitelstvo. ,,Je to vše moc narychlo, proč se to musí honem před volbami odhlasovat?“ ptal se Jiří Vitvar. Na to prakticky stejně reagovali Eva Jandurová se starostou Martinem Pušem: ,,Územní plán se projednává už od roku 2005, myslím, že jsme měli dostatečně dlouhou dobu se s plánem seznámit.“

S názorem J. Vitvara sympatizoval i Jan Jiřička, který také považoval za rozumnější přenechat záležitost tak velkého významu novému zastupitelstvu.
Další protiargument podala Alena Jirovcová, které se nelíbilo zastavění Čeřovky v tak masivní míře, s jakou plán počítá.

K problému také rovněž promluvilo několik občanů, sálem ovšem nezaznělo mnoho konkrétních otázek nebo jejich vysvětlení. Ostatní zastupitelé se buď nevyjadřovali, nebo s plánem souhlasili.

Tuto skutečnost potvrdilo i závěrečné hlasování. Dvanáct pro, tři proti a jeden se pozdržel hlasování. Ostatních pět na zasedání chyběli.

Do ztracena ale vyšuměl dotaz jednoho zástupce tisku, který se ptal, jak příslušné orgány reagovaly na petici, kterou podalo občanské sdružení Křižánky. Starosta slíbil před hlasováním, že na otázku hned odpoví, ale neučinil tak, což rozčarovalo mnoho přítomných. Zklamání zase cítili odpůrci plánu.

Zda bude územní plán ku prospěchu občanů, dozví se Jičíňáci až za pár let.

Co říkáte na rozhodnutí zastupitelstva? Je podle vás územní plán kvalitně zpracovaný a prospěje Jičínu? Diskutujte o tom s námi pod tímto článkem.