Již delší dobu se přikláněla městská rada k přemístění dosavadní záchytné stanice z Konecchlumského ulice do jiné lokality. Nakonec zvítězil návrh umístit ji na úpatí Zebína do míst přístupných, ale přece jen nepoměrně klidnějších než dosud.

V současnosti je ve stanici umístěno v průměru čtyřiadvacet psů, ale kotce již zdaleka neodpovídají požadovaným parametrům. Proto se radní rozhodli uvolnit 320 tisíc korun a koupit patnáct nových, zateplených kotců se speciální podlahou a vyřešeným krmením, což odpovídá současným standardům.

„Zvířata by měla mít komfort 21. století,“ uvedl starosta města Martin Puš.

O termínu vybudování nové stanice má jasno i ředitel Technických služeb Jičín Čeněk Strašík, pod které zařízení spadá. „Stanici vybudujeme v průběhu září a října,“ uvedl Deníku.

Na nové působiště nebudou přijímány další pracovní síly. Technické služby zaměstnávají Irenu Gyurisovou a mají vyřešenu i zastupitelnost, protože zvířata nemohou být bez každodenní péče. Jak řekl tajemník městského úřadu Peter Bareš, město nebuduje zvířecí útulek.

„Když městští strážníci odchytí potulujícího se psa, po dobu, než se najde majitel, bude zvíře umístěno v záchytné stanici. Tak nám to ukládají předpisy o obci. Pokud jde o psí útulek, byl by jistě dobrý, ale ten mohou zřídit různé organizace nebo lidé se vztahem ke psům. Město by takovou iniciativu jen uvítalo,“ sdělil tajemník. Vloni bylo ve stanici 71 nových zvířat a všechna se podařilo umístit u nových majitelů.

Při dlouhodobém nezájmu o psa jsou hledány útulky v jiném městě, ale za poplatek.