Dodatkem dojde ke snížení úrokové sazby z 1,47 % na 0,57 %. Snížení představuje pro město úsporu zhruba 1,1 milion korun. Úvěr má město od roku 2010, a to ve výši 90 milionů. Splácí jej v ročních 10 milionových splátkách, zbývá doplatit 45 milionů, a to do září 2020.   (bn)