Dostanu výpověď, musím se hned registrovat na Úřad práce?
Dostala jsem v práci výpověď, proč se musím na Úřad práce hlásit do tří dnů? Když to neudělám, hrozí mi za to nějaký postih?

 Pro zaměstnance, který ukončil pracovní poměr, nestanoví zákon o zaměstnanosti žádnou lhůtu, ve které je povinen se evidovat jako uchazeč o zaměstnání. Zda a kdy se občan eviduje jako uchazeč o zaměstnání, je zcela na jeho vůli.

 Jestliže se však občan eviduje jako uchazeč o zaměstnání a požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, je veden v evidenci a podpora v nezaměstnanosti je mu přiznána ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

 V případě delší prodlevy mezi ukončením zaměstnání a evidencí na ÚP je však již třeba věnovat pozornost otázce zdravotního pojištění.