Dali jste výpověď nebo jste přišli o práci? Jaký máte nárok na podporu?

Pokračujeme v rubrice, ve které bude našim čtenářům odpovídat na dotazy ředitel Úřadu práce v Jičíně Jiří Rada.

Jak je to s podporou (v jaké výši je vyplácena, a jak dlouho), když za a) odejdu z práce na vlastní žádost, nebo za b) dostanu výpověď?

 V případě, že občan před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu (např. zdravotní důvody, nevyplácení mzdy) ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku po celou podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let 5 měsíců, u uchazeče nad 50 let 8 měsíců a uchazeče nad 55 let 11 měsíců.

 V případě, že je se zaměstnancem ukončován pracovní poměr výpovědí, případně i ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, podpora v nezaměstnanosti je uchazeči o zaměstnání poskytována po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65% průměrného měsíčního čistého výdělku, po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50% průměrného měsíčního čistého výdělku a po zbytek podpůrčí doby ve výši 45%. Avšak v případě ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, zvlášť hrubým způsobem, podpora v nezaměstnanosti nenáleží.