Počátek partnerství Erbach – Jičín sahá dokonce ještě do doby minulého režimu, kdy se poprvé setkaly folklorní soubory z Jičína a Erbachu. Spolupráce se po sametové revoluci upevnila a v polovině roku 1993 deklaraci podepsali první porevoluční starosta města Jičín Ivan Matějka a tehdejší starosta Erbachu Dieter Haver. Když se přesuneme do současnosti, v roce 2023 v Erbachu proběhly společné oslavy partnerství ještě s dalšími partnerskými městy Erbachu a u příležitosti oslav se konalo celotýdenní setkání mládeže. Město Jičín reprezentovalo osm studentů z místních středních škol – Masarykovy obchodní akademie, Střední průmyslové školy Jičín a Lepařova gymnázia. V pátek 17. května 2024 bylo v Jičíně podepsáno memorandum o partnerství při konání Valdštejnských slavností. Podepsali ho starosta města Jičín Jan Malý a starosta města Erbach Peter Traub.

Partnerská města Erbach a Jičín plánují další setkání mládeže, a to v Jičíně. Prozatím není rozhodnuto o termínu, avšak uskuteční se v horizontu jednoho až dvou let.

Na slavnostním aktu v Porotním sále byli oceněni pan Marián Klapka a Bobeš Petryšín, kteří svou činností a odhodláním upevňují partnerství Erbach – Jičín. Už více než 30 let se účastní tradičního festivalu Wiesenmarkt, kde v českém stánku v „Evropské vesničce“ prodávají české produkty, nabízí propagační materiály, čímž propagují náš region i celou Českou republiku.

Začátek partnerství města Jičína s okresem (powiatem) Svídnice (Świdnica) se vztahuje k roku 2008 a k osobě Zygmunda Worsy, který tehdy byl přednostou okresu. Pan Worsa vždy choval blízký vztah k Českému ráji, Jičínu a pohádkám o loupežníku Rumcajsovi. Jednou se při svých cestách rozhodl oslovit tehdejší vedení města, čímž byly položeny základy partnerství. Obě strany společně připravily a realizovaly projekt Brána do pohádky, a tím se partnerství stalo skutečností. V prosinci 2009 byla dohoda podepsána v Jičíně, v lednu 2010 ve městě Svídnice. Letos v květnu memorandum o pokračování partnerství podepsal nynější přednosta okresu Piotr Fedorowicz a starosta Jan Malý. Slavnostní akt podpisu na polské straně se uskuteční v průběhu příštího roku.

„Pokud by si někdo myslel, že partnerství jsou jen ‚papírová‘ nebo probíhají pouze na politické úrovni, tak se mýlí. Obě se rozvinula v aktivní spolupráci na úrovni základních a středních škol, zájmových sdružení a spolků z různých oblastí života – kultury, sportu, gastronomie. V rámci společných projektů a během setkání dochází k vyměňování zkušeností, poznávání historie, tradic a zvyklostí, a tím k vzájemnému porozumění mezi národy a zachovávání mírové Evropy. A právě vzájemná partnerství naplňují odkaz německého politika Konrada Adenauera: Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět,“ uvádí místostarostka Alena Stillerová, která má partnerství ve své gesci.

Zahraniční delegace si užily nejenom Valdštejnské slavnosti, ale navštívily i významná místa našeho regionu. Podívaly se například na lovecký zámeček Humprecht nebo do letohrádku Valdštejnské lodžie. Zde si hosté prošli nově vybudovaný sál Theatron a Čestný dvůr a seznámili se s projektem Cesta Valdštejnských architektů, který vznikl díky přeshraniční spolupráci mezi městem Jičín a Nadací zámku Gorzanów.