Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) přímo v Jičíně jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, Základní školy 17. listopadu a v objektu MěÚ Jičín. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení.

Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu. V Jičíně studuje okolo 200 studentů z celé České republiky. Bližší informace o přijímacích řízeních a univerzitním vzdělávání v Jičíně naleznete na http://vs.jicin.cz/.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Jedná se jak o bakalářský studijní program - absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.), tak i navazující magisterský stupeň - absolvent tohoto programu získává titul inženýr (ing.). Přihlášky je možno podávat max. do 20. srpna 2011.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Podniková ekonomika. Jedná se o bakalářský studijní program. Absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.). Přihlášky je možno podávat do 15. března 2011.

Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci předpokládá otevření magisterského studijního programu v akademickém roce 2012/2013 ve studijním oboru Speciální pedagogika.