Od akademického roku 2011/2012 přibude další ročník, takže počet studentů se zvýší o padesát. V Jičíně už bylo zahájeno přijímání přihlášek ke studiu.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Jedná se jak o bakalářský studijní program - absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.), tak i navazující magisterský stupeň - absolvent tohoto programu získává titul inženýr (Ing.). Přihlášky je možno podávat do 20. srpna.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci vyhlásila přijímací řízení pro studijní obor Podniková ekonomika. Jedná se o bakalářský studijní program. Absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.). Přihlášky je možno podávat do 15. března.

Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci přijímá zájemce pro studijní obory Speciální pedagogika pro vychovatele a Speciální pedagogika předškolního věku. Jedná se o bakalářské studijní programy. Absolventi těchto programů získávají titul bakalář (Bc.). Podmínkou pro místo studia v Konzultačním středisku v Jičíně je min. počet 15 studentů.⋌Miroslav Kazda