Jak pro Deník uvedl Miroslav Kazda, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěU, konzultační středisko v Jičíně už přijímá přihlášky pro akademický rok 2012/2013.

Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, respektive semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně. Následuje zkouškové období. Pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, Základní školy 17. listopadu (učebna s interaktivní tabulí) a v budově MěÚ Jičín. V učebnách je standardně k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, respektive bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu.

Obecné informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách získáte na: http://vs.jicin.cz/

Nabídky

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí obor Veřejná správa a regionální rozvoj – Bakalářský studijní program.
Standardní délka studia je tři roky. Tento bakalářský obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (Bc.).

Dále poskytuje navazující magisterský stupeň. Standardní délka studia je dva roky. Absolvent tohoto studijního oboru získá titul inženýr (Ing.).
Od akademického roku 2008/2009 začala v Jičíně výuka čtvrtého ročníku (= první ročník navazujícího magisterského studia) a od roku 2009/2010 již probíhá studium obou magisterských ročníků. Bližší informace o fakultě získáte na: http://www.pef.czu.cz/

Na ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci můžete studovat obor Podniková ekonomika – Bakalářský studijní program

Standardní délka studia je tři roky. Tento bakalářský obor se zakončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent bakalářského studijního programu získá titul bakalář (Bc.).

Zde se přihlášky podávají do 16. března, na pražské studium do srpna.