Jedná se jak o bakalářský studijní program, tak i navazující magisterský stupeň s titulem inženýr (Ing.). Zájemci mohou nastoupit do školy bez přijímacích zkoušek. Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, konzultace, resp. semináře) jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu přímo v Jičíně.

Jak nás informoval Miroslav Kazda ze školského odboru města, pro výuku jsou využívány univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, Základní školy 17. listopadu a objektu MěÚ Jičín. Vysokoškolské studium bylo v Jičíně zahájeno před pěti lety, další vzdělávání zde nabízí Ekonomická fakulta a Fakulta přírodovědně - humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci.

TISKOVÁ ZPRÁVA:
UNIVERZITNÍ STUDIUM V JIČÍNĚ


Univerzitní studium započalo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy zahájili studium studenti prvních ročníků bakalářského studia. V současné době v Jičíně působí dvě univerzity a jejich tři fakulty. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci, která je zastoupena Hospodářskou a Pedagogickou fakultou a dále Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která má v Jičíně Provozně ekonomickou fakultu.

Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, resp. semináře) jednou za 14 dní v pátek a v sobotu. Následuje zkouškové období. Jako prostory pro výuku jsou využívány dvě univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, dále učebny univerzity v Základní škole 17. listopadu a prostor zasedací místnosti MěÚ Jičín. V Jičíně celkem studuje přes 200 studentů.

Sobota 28. června 2008 byla pro Jičín a jeho univerzitní studium obzvláště významná. Ve více jak 700-leté historii města proběhla první univerzitní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Slavnostní promoce se uskutečnila v Porotním sále Valdštejnského zámku za přítomnosti prorektora, děkanů a proděkanů fakult, členů Vědecké rady a řady dalších významných hostů. Celkem 20 absolventů studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, byl udělen akademický titul „bakalář“. V příštím akademickém roce 2008/2009 opět otevírá Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci 1. ročník bakalářského studia.

Dalším historickým milníkem pro Jičín bude 4. říjen 2008, kdy proběhne v Porotním sále Valdštejnského zámku slavnostní otevření „Kurzu celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia“, obor Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studentům tedy bude v Jičíně umožněno získat po bakalářském i magisterské vzdělání.
Zájem o univerzitní studium v Jičíně rok od roku stoupá. Z kapacitních důvodů jsme pro akademický rok 2008/2009 byli bohužel schopni pokrýt jen cca 70 % žádostí. Věřím, že se do budoucna podaří v prostorách zámku realizovat další vhodné učebny a tím umožnit rozvoj univerzitního studia v Jičíně.


Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

MOŽNOSTI STUDIA:

UNIVERZITNÍ STUDIUM V JIČÍNĚ


Univerzitní studium započalo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy zahájili studium studenti prvních ročníků bakalářského studia. V současné době v Jičíně působí dvě univerzity a jejich tři fakulty. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci, která je zastoupena Hospodářskou a Pedagogickou fakultou a dále Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která má v Jičíně Provozně ekonomickou fakultu.

Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, resp. semináře) jednou za 14 dní v pátek a v sobotu. Následuje zkouškové období. Jako prostory pro výuku jsou využívány dvě univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, dále učebny univerzity v Základní škole 17. listopadu a prostor zasedací místnosti MěÚ Jičín. V Jičíně celkem studuje přes 200 studentů.

Sobota 28. června 2008 byla pro Jičín a jeho univerzitní studium obzvláště významná. Ve více jak 700-leté historii města proběhla první univerzitní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci. Slavnostní promoce se uskutečnila v Porotním sále Valdštejnského zámku za přítomnosti prorektora, děkanů a proděkanů fakult, členů Vědecké rady a řady dalších významných hostů. Celkem 20 absolventů studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, byl udělen akademický titul „bakalář“. V příštím akademickém roce 2008/2009 opět otevírá Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci 1. ročník bakalářského studia.

Dalším historickým milníkem pro Jičín bude 4. říjen 2008, kdy proběhne v Porotním sále Valdštejnského zámku slavnostní otevření „Kurzu celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia“, obor Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studentům tedy bude v Jičíně umožněno získat po bakalářském i magisterské vzdělání.

Zájem o univerzitní studium v Jičíně rok od roku stoupá. Z kapacitních důvodů jsme pro akademický rok 2008/2009 byli bohužel schopni pokrýt jen cca 70 % žádostí. Věřím, že se do budoucna podaří v prostorách zámku realizovat další vhodné učebny a tím umožnit rozvoj univerzitního studia v Jičíně.


Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy