Chci je ubezpečit, že v návrhu na chystanou orientační tabuli, která upozorní návštěvníky hřbitova na významné hroby (připravil jsem ji s pomocí dr. Evy Bílkové), je na VI. poli hřbitova uvedeno správně: „Hrob Marie Peškové (1846-1927), babičky herce Ladislava Peška.“

Tuto dceru jičínského soudního sluhy Tháma přitahovalo divadlo. A tak odešla roku 1863 ke kočovné společnosti pí Zöllnerové a tam se brzy (1866) provdala za komika Josefa Peška. Této Marii Peškové se 1. ledna 1869 narodila v Jičíně v zámku dcera Ema, kterou vychovávali jičínští prarodiče. V našem městě vychodila osmitřídní obecnou školu a jako její maminka odešla z Jičína s kočovnou společností Františka Pokorného. Později se provdala (1896) za herce Ladislava Pecha a oba od roku 1900 působili v Brně. Ona jako velká herecká osobnost a vážená profesorka na brněnské konzervatoři (podle Jaroslava Mencla). V Brně je také pochována. Její syn Ladislav, aby se jeho jméno v Brně, kde začínal hrát, nepletlo s otcovým, převzal pak jméno své babičky.

V roce 1998 (s pomocí Jany Hofmanové) jsem podal radě města návrh, aby město Jičín převzalo ochranu nejvýznamnějších hrobů na jičínském hřbitově, a připravil jejich výčet (příliš obsáhlý).

Tehdejší rada po prohlídce hřbitova výběr redukovala. Hrob Marie Peškové mezi vybranými nebyl. Před čtyřmi lety, když jsem se ke hřbitovu vrátil, jsem u pracovnic Technických služeb zjistil, že hrob Marie Peškové byl tehdy – protože není z přírodního kamene – doporučen ke zrušení.

Pracovnice hřbitovní správy však nad hrobem drží ruku. Vede je k tomu to, že vůbec nejčastější dotaz cizích návštěvníků hřbitova je právě na místo, kde leží babička (nebo chybně maminka) Ladislava Peška. Vladimír Úlehla