Místní občané již zaregistrovali vykácení přibližně devadesáti stromů v Tyršově ulici. Šlo o první etapu rekonstrukce této frekventované vozovky. Ta dnes slouží i jako parkoviště, a to by se mělo v budoucnu radikálně změnit. Prakticky nejde o práce jen v této ulici, omlazovací kúrou projde i část ulice Kosmonautů.

Co se změní? Především bude obnovena vozovka, chodníky, vrátí se i zeleň, ale nově půjde o buky. Obyvatelé ulice si právem stěžovali na zastínění oken dnes již neexistujícími javory a dalšími stromy. Koruny buků by domy zastiňovat neměly.

Důležité bude, že zde vznikne půldruhého metru široká cyklostezka, která doplní postupně vytvářené propojení jednotlivých částí komunikací pro cyklisty napříč městem.

Zakázka za téměř deset milionů umožní zkulturnění ulice, i když přinese problémy řidičům, kteří zde parkovali. Míst ubude, protože budou označena šikmá stání jen na jedné straně ulice.

Práce jsou naplánovany na letošní jaro a začnou okamžitě, jak bude znám dodavatel vzešlý z veřejné soutěže.

Opakuje se situace, kdy byly rekonstruovány ulice Tylova a Nová, a řidiči nadávali, že nevědí, kde budou po redukci míst parkovat. Tam se situace zanedlouho zklidnila a je předpoklad, že podobně tomu bude i v této lokalitě.

Město navíc získá další reprezentativní ulici, jako se už stalo se souběžnou Vrchlického.