Od zítřka, tj. úterý 24. března až do 12. května včetně bez přerušení bude tato komunikace zcela uzavřena. První etapa se týká prací v úseku mezi Husovou po křižovatku s ulicí Svatopluka Čecha.

Vjezd do Fügnerovy ulice bude umožněn přes Husovu od kruhové křižovatky. Pro chodce se nic nemění, ti budou mít průchod trvale zajištěn.

Uživatelé nemovitostí v ulici budou mít zajištěn příjezd pouze na dobu nezbytně nutnou po dohodě s investorem a dodavatelem prací.