Osm skupinek, kterým požehnal farář Pavel Jandejsek a vyprovodil je slovy Jděte ve jménu Páně putovalo nejen Jičínem. Jiří Vitvar se svými syny vyjel do Veliše a Ostružna, paní Chrtková s dcerou Terezkou, Natálkou a Lilianou Kuželkovými oslovovaly domácnosti ve Dřevěnici. „Moc se nám koledování líbí,“ potvrdily nám slečny. Tři králové zvonili i na příbytky v Železnici.

„Letos máme málo dětí, a tak musí vypomáhat dospělí,“ posteskl si hlavní organizátor akce a ředitel Oblastní charity Jičín David Rejlek. S malými koledníky se proto vydala už po několikáté i Vlasta Dršková. „Lidé jsou štědří, jen málokdy se stane, že nám neotevřou dveře,“ uvedla. David Rejlek upozornil, že v jičínských hospodách se už objevili falešní koledníci. Proto ještě než se všichni vydali prosit o dary zkontroloval, zda mají s sebou zapečetěné kasičky, platné průkazky, pak kalendáře, cukříky a informační letáčky pro dárce. Nesměla chybět ani bílá křída, kterou Tři králové parafují dveře domácností jež navštíví nezapomenutelným K + M + B.

 Asi třetina celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, která umí zmírnit následky různých katastrof ve světě, nebo nenadálou krizovou situaci v České Republice. Zbytek peněz se vrátí zpět do našeho blízkého okolí.

 Druhá třetina bude směřovat na zabezpečení činnosti Oblastní charity Jičín. Ta provozuje Charitní pečovatelskou službu pro staré a nemocné spoluobčany v regionech Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí a dále Nízkoprahové kluby pro děti a mládež v Jičíně a v Hořicích.

 Poslední část sbírky potom pomůže Juditě Kábrtové, která bydlí v Úbislavicích u Nové Paky. Juditě bude v únoru jedenáct let a je velmi zdravotně postižená. Celý její život závisí na pomoci druhých lidí. Judita se nemůže hýbat, nemůže jíst ústy, neumí mluvit. Drtivou většinu času se o ní stará její maminka.

 Za zbylé peníze bude proto pořízen zvedák do vany, který mamince usnadní manipulaci s Juditou a budou provedeny nutné stavební práce, které s tím souvisejí.

 Tříkrálová sbírka, pořádaná charitou, se uskutečnila v Jičíně, ale také v Nové Pace, Vysokém Veselí, Lázních Bělohradu.V Jičíně byla zakončena nedělním odpoledním setkáním v Husově sboru. O tom, jak byli dárci štědří vás budeme informovat ve čtvrtečním vydání Deníku.