Na čtvrteční 16. října udělila jednorázovou akreditaci pro všechny s výjimkou Bohumíra Procházky, vydavatele Prochorovin. Ten byl s starostou Martinem Pušem s rozhodnutím rady ještě před začátkem ranní konference o všem informován.

Městská rada na svém 57. zasedání ve středu 15. října odpoledne přijala pravidla pro konání tiskových konferencí Rady města Jičína.V nově vydaných organizačních pravidlech je uvedeno, kdo, kdy a kde tiskové konference organizuje a v článku 2 je uvedena věta: „Tiskových konferencí se zúčastňují zástupci sdělovacích prostředků, kterým byla vydána akreditace.“ Ta se dle dalšího článku uděluje na základě písemné žádosti, je nepřevoditelná a uděluje se na funkční období rady města.

Po začátku „tiskovky“ v pracovně starosty vešel Bohumír Procházka následován redaktorem České televize Vlastimilem Weinerem a kameramanem. Weiner obdržel formulář k akreditaci, který po vyplnění ho opravňoval zůstat. Mezi ním a starostou včetně obou místostarostů se rozproudila debata, místy velmi emotivní a vypjatá, zda má rada právo k vydání pravidel.

K faktickému zahájení konference nemohlo dojít, protože Procházka odmítl opustit místnost a vzhledem k tomu, že neměl na tento den akreditaci, nemohla být za jeho účasti zahájena. Proto po delší době starosta její konání zrušil.

Deník neměl nikdy se získáváním informací na radnici problém ať již se konala na tiskových konferencích nebo při osobní návštěvě u vedoucích funkcionářů. V materiálu pro jednání Rady města Jičína č.57 je mimo jiné konstatováno, že: „Pan Procházka…naprosto zkresleným způsobem hodným bulváru informuje občany…“

Někteří přítomní uváděli, že město má možnost se proti takovým zkresleným informacím bránit soudní cestou. Na to řekl starosta: „Buď se budeme soudit nebo pracovat.“

Vzhledem k nastalé situaci Deník požádal o schůzku, bylo mu vyhověno a všechny požadované informace pro své čtenáře získal.