V rámci akce bude nutné upravit či vybudovat předávací stanice tepla, a to v bytovém domě Přátelství čp. 393 - 394, v objektu domova pro seniory v ulici Hofmanova, v domě s pečovatelskou službou Přátelství čp. 390 - 392. Celkově jde o čtyři záměry - teplovod a předávací stanice ve třech domech. Na všechny je už vypsána jedna společná veřejná zakázka.

„Dohoda o spolupráci stanovuje spolupráci při výběrovém řízení. Město zpracovalo výzvu k podání nabídek, zabezpečí průběh soutěže a také zakázku vyhodnotí. Správa nemovitostí poskytla součinnost před vypsáním soutěže a v jejím průběhu,“ popisuje přípravu akce mluvčí radnice Jan Jireš. Předběžné náklady se odhadují mezi osmi až devíti miliony, skutečnou částku ukáže až výsledek soutěže. Realizace se předpokládá od dubna do začátku září.