Hebraistka Jindřiška Kracíková z občanského sdružení Baševi měla pro studenty připravenu přednášku o svátku chanuka, jeho historii, tradicích, zvycích a tradičních pokrmech.

 Povídání bylo zpestřeno zapalováním světel na osmiramenném svícnu jedním ze studentů, který zapálil svíce a přečetl požehnání chanukových světel v hebrejštině, za což sklidil potlesk svých spolužáků.

 Studenti do připravených pracovních listů zaznamenávali odpovědi na otázky týkající nejen svátku chanuka, ale i historii židovské obce v Jičíně a synagogy.

 Židovský svátek chanuka, zvaný též svátek světel, je historický svátek, který oslavuje vítězství Židů nad Řeky ve 2. století př. n. l. a opětovné zasvěcení jeruzalémského chrámu, který Řekové znesvětili zavedením kultu Dia Olympského za vlády Antiocha IV. Epifana. Občanské sdružení Baševi nabízí pro základní a střední školy přednášky a workshopy zaměřené na tematiku judaismu a historie židovského národa.

 Bližší informace na www.basevi.czJan Kindermann