Usnesení rady
Rada města se totiž usnesla na tom, že svatby se v Jičíně pořádají s výjimkou státních svátků každý pátek. V sobotu je možné uzavření manželství pouze za poplatek ve výši tisíc korun.

Postoj radnice
„Provoz na matrice ve všední dny, zejména v pondělí a ve středu, kdy tam chodí nejvíce občanů, nesmí být omezen. Jinak dojde k tomu, že úředníci nebudou žádosti klientů plynule vyřizovat,“ vysvětluje místostarosta Josef Dvořák.

 A dodává: „Samozřejmě pokud někdo zažádá o svatbu v jiný den a na jiném místě než v jičínské obřadní síni, bez problému mu vyhovíme.“
 Vzhledem k těmto skutečnostem byla žádost předmanželských párů nakonec zamítnuta.