V sobotu 28. června od 9.30 hod. se v Porotním sále Valdštejnského zámku za přítomnosti prorektora, děkanů a proděkanů fakult, členů Vědecké rady a řady dalších významných hostů uskuteční slavnostní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci.

Celkem 20 absolventům studijního oboru Podniková ekonomika, kteří v akademickém roce 2007/2008 obhájili bakalářskou práci a úspěšně složili Státní závěrečnou bakalářskou zkoušku, bude udělen akademický titul „bakalář“.


Podzim 2005


Univerzitní studium započalo svoji existenci v Jičíně na podzim roku 2005, kdy zahájili studium posluchači prvních ročníků bakalářského studia. V současné době v Jičíně působí dvě univerzity a jejich tři fakulty.

Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci, která je zastoupena Hospodářskou a Pedagogickou fakultou, a dále Českou zemědělskou univerzitu v Praze, která má v Jičíně Provozně ekonomickou fakultu.

Studium probíhá kombinovanou formou (přednášky, resp. semináře) jednou za 14 dní v pátek a v sobotu. Následuje zkouškové období.

Jako prostory pro výuku jsou využívány dvě univerzitní učebny v objektu Valdštejnského zámku, dále učebna univerzity v Základní škole a mateřské škole, Jičín, 17. listopadu 109, a prostor zasedací místnosti jičínské radnice. V Jičíně celkem studuje přes 200 posluchačů.

V příštím akademickém roce 2008/2009 opět otevírá 1. ročník bakalářského studia Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci a úplnou novinkou je otevření „Kurzu celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia“, obor Veřejná správa a regionální rozvoj – navazující magisterský stupeň ze strany Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Studentům tedy bude v Jičíně umožněno získat i magisterské vzdělání.

Slavnostní promoce absolventů bakalářského studia Hospodářské fakulty Techické univerzity v Liberci, která se uskuteční příští sobotu v Porotním sále Valdštejnského zámku, je pro naše město velmi významná událost, neboť se jedná o první promoci univerzitního studia ve více jak 700leté historii města. Ing. Miroslav Kazda